პროდუქტები

FLAT BLADE 13 325

საქარე მინის საწმენდი - ECO325

12₾

FLAT BLADE 14 350

საქარე მინის საწმენდი - ECO350

12₾

FLAT BLADE 15 375

საქარე მინის საწმენდი - ECO375

12₾

FLAT BLADE 16 400

საქარე მინის საწმენდი - ECO400

12₾

FLAT BLADE 17 425

საქარე მინის საწმენდი - ECO425

12₾

FLAT BLADE 18 450

საქარე მინის საწმენდი - ECO450

12₾

FLAT BLADE 19 475

საქარე მინის საწმენდი - ECO475

12₾

FLAT BLADE 20 500

საქარე მინის საწმენდი - ECO500

12₾

FLAT BLADE 21 525

საქარე მინის საწმენდი - ECO525

12₾

FLAT BLADE 25 625

საქარე მინის საწმენდი - ECO625

12₾

FLAT BLADE 26 650

საქარე მინის საწმენდი - ECO650

12₾

FLAT BLADE 28 700

საქარე მინის საწმენდი - ECO700

12₾

FLAT BLADE 24 600

საქარე მინის საწმენდი - ECO600

12₾