შპს 412 672 264 LLC
514 933 933
autogid-banner

საქართველოს ბანკი: 

GE49BG0000000263449600

ავტომობილების მწარმოებლების მიდრეკილება განსაკუთრებულად ძვირად გაყიდონ სათადარიგო ნაწილები წარმოშობს კონკურენტული ავტონაწილების არსებობის ობიექტურ საჭიროებას. მაგრამ ვიყიდოთ იაფად ყოველთვის არ ნიშნავს ვიყიდოთ ხარისხიანი პროდუქცია. ამ მხრივ საქართველოში, ხარისხის კონტროლის და სტანდარტების არარსებობის გამო, განსაკუთრებულად ცუდი მდგომარეობაა.
მიუხედავათ სიძნელეებისა ჩვენ ავარჩიეთ ერთადერთი სწორი გზა საეჭვო ხარისხის და მწარმოებლებისაგან თავის დასაცავად, შემოვიტანოთ მხოლოდ სერთიფიცირებული პროდუქცია. ჩვენი სერთიფიკატებიდან ამ მხრივ ყველაზე ავტორიტეტულია გერმანიის ტექნიკური ზედამხედველობის ასოციაცია TUV. სანდოობის ყველაზე მაღალ ევროპულ სტანდარტებს აკმაყოფილებს THATCHAM და UNICAR სერთიფიკატები. ზემოთმოყვანილი კვალიფიციური საერთაშორისო სერთიფიკატების არსებობა  პროდუქციაზე ნიშნავს გარანტირებულ ხარისხს და საიმედოობას.

certif_logo_thatch certif_logo_TUV unicar

<-- 4539333 --> <-- 4539333 -->